Kollektiv profesjonsansvarsforsikring

For medlemmer av Foreningen vergeservice

Kollektiv profesjonsansvarsforsikring
Kollektiv profesjonsansvarsforsikring
Signering

Vennligst vent

Kollektiv profesjonsansvarsforsikring
Opplysninger om søker
Fornavn
*
Etternavn
*
Adresse
*
Postnummer
*
Sted
*
Fødselsnummer
*
Mobil
*
Epost
*
Velg startdato
Forsikringens startdato:
*
Velg antall oppdrag per år
Regress/Egenandel NOK 50.000
 
Regress/Egenandel NOK 25.000
 
Forutsetning for kjøp i denne portalen er:

Søkers deklarasjon av historikk

Har det innenfor de siste tre år blitt registrert skadesak hos forsikingsselskap, rettet erstatningssøksmål eller gitt varsel om erstatningssøksmål mot søker?
Har det innenfor de siste tre år blitt registrert skadesak hos forsikingsselskap, rettet erstatningssøksmål eller gitt varsel om erstatningssøksmål mot søker?
*
Hvis Ja, vennligst vedlegg separat forklaring
 

Egenerklæring

Kjøp av produkt i kjøpsportalen til oppgitt pris forutsetter at du har avgitt korrekte opplysninger og at øvrige forutsetninger for kjøp av produktet i kjøpsportal oppfylles. Forsikringer kjøpt via internett har 30 dagers angrefrist slik at du alltid kan avbestille forsikringen om du skulle ombestemme deg etter kjøpet.

Kjøp i portalen forutsetter elektronisk forsendelse av dokumenter. Dette innebærer at vi enten sender dokumenter som vedlegg i e-post eller varsler deg på e-post og SMS når et nytt dokument er tilgjengelig. Kommunikasjonen kan inkludere:

- Forsikringsavtalen
- Vilkår
- Tilbud
- Fakturaer
- Dokumenter som gjelder opphør av forsikring
- Dokumenter i forbindelse med skadesaker

Du har ansvar for å varsle Norsk Forsikring AS så fort det skjer endring av e-postadressen. Du kan når som helst å trekke tilbake samtykket til elektronisk kommunikasjon. Norsk Forsikring AS er pålagt er gjennomføre kontrolltiltak i samsvar med Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Les mer om kontrolltiltakene her.

Jeg gir med dette Norsk Forsikring AS som databehandler på vegne av forsikringsgiverne samtykke til å behandle mine avgitte personopplysninger. Les mer om behandling av personopplysninger her.

Bekreftelse
*